Τα γενέθλια μου

· Categoría · Comentarios: 2  

Así es como se dice en griego moderno “mi cumpleaños”, que hace el número με´. Los curiosos pueden consultar el sistema de numeración griego en la Wikipedia.

Cuando les he dicho a mis chicas de 2º (ellas son por orden rigurosamente alfabético A. y A.) que esta cifra ya empieza a pesarme, A. me ha dicho, con el tono dulce propio de su carácter y el humor de su inteligencia: “Profesor, debería dejar de leer esos poemas…”.

¡Oh là là, qué delicia! No puede uno enseñarles nada, sin que acaben usándolo contra el remitente. Se refería ni más ni menos que al poema de Mimnermo de Colofón (Fr.1) que semanas atrás tradujimos en clase, y que transcribo para delicia de los aficionados y castigo de ignorantes.

Tίς δὲ βίος, τί δὲ τερπνὸν ἄτερ χρυσῆς Ἀφροδίτης;
 τεθναίην, ὅτε μοι μηκέτι ταῦτα μέλοι,
κρυπταδίη φιλότης καὶ μείλιχα δῶρα καὶ εὐνή,
 οἷ’ ἥβης ἄνθεα γίνεται ἁρπαλέα
ἀνδράσιν ἠδὲ γυναιξίν· ἐπεὶ δ’ ὀδυνηρὸν ἐπέλθηι
 γῆρας, ὅ τ’ αἰσχρὸν ὁμῶς καὶ κακὸν ἄνδρα τιθεῖ,
αἰεί μιν φρένας ἀμφὶ κακαὶ τείρουσι μέριμναι,
 οὐδ’ αὐγὰς προσορῶν τέρπεται ἠελίου,
ἀλλ’ ἐχθρὸς μὲν παισίν, ἀτίμαστος δὲ γυναιξίν·
 οὕτως ἀργαλέον γῆρας ἔθηκε θεός.

Traduciré de memoria y a ojo, tal y como recuerdo que nos quedó en clase.

“¿Qué vida hay, qué placer sin la dorada Afrodita?
Estaré muerto cuando ya nada me importen estas cosas:
el amor a escondidas, los dulces regalos y la cama,
que son los agradables frutos de la juventud
para hombres y mujeres. Que cuando llega la pesarosa
vejez, que hace a un tiempo al hombre feo y malo,
de continuo funestos temores atormentan su ánimo,
ni siquiera se alegra de contemplar los rayos del sol,
y resulta odioso para los niños y despreciable para las mujeres.
Así de odiosa hizo la divinidad a la vejez”.

No quiero ponerme mementomórico, que decía Jose Ángel de VanityFea, sino continuar con una discusión que quien más quien menos todos hemos abordado alguna vez. ¿Hacen el estudio y la cultura mejores a las personas? ¿En qué medida nos cambian?

Nunca he sabido qué contestar al meollo de esta pregunta, pero sí tengo una respuesta parcial más bien modesta. Mis alumnos, sobre todo los mejores, según van ascendiendo en el cursus honorum, son capaces de hacer chistes cada vez más sofisticados, como éste de mi A. No es gran cosa, y ni siquiera es una virtud, pero sólo la educación formal hace posible este tipo de humor, y es un tipo de humor que, dicho en palabras homéricas, calienta mi ánimo y me reconforta. ¿No es toda la cultura en sí misma una forma de consolatio vitae?

Añadido 7/4/2006. Para aclarar el significado de “mementomórico” (supongo que por aquí merodean alumnos, y al fin y al cabo la deformación profesional es un vicio menor), he consultado la wikipedia española. Dado que no existía el artículo, lo he creado, y ahí luce flamante: Memento mori.

Artículos relacionados

Comentarios

  1. JoseAngel

    ¡Felicidades! Si procede, claro. Mejor que mementomórico, podrías ponerte carpediémico, es otra opción, ¿no? Al poema de Mimnermo le podríamos añadir un colofón: “Y eso que no he mencionado el hálito apestoso de la muerte en el cogote”—juajua, ¡y yo que he empezado con la intención de animarte, visto lo mal que lo llevas!

  2. Ιησους

    Felicidades hombre!
    disfrutalos con salud.

Escribe debajo tu comentario. Los campos marcados con * son obligatorios. Tienes que previsualizar tu comentario antes de enviarlo definitivamente.

← Anteriores Posteriores →