Τώρα τα πουλιά, τώρα τα χελιδόνια

· Categoría · Comentarios: 3  

Los desvaríos son intransferibles. O se comparten o no se entienden, así que no me explicaré, solo expongo. Hace ya muchos años me encantó —de «encantamiento» o arte de magia— un tema tradicional griego interpretado por Domna Samíu: Τώρα τα πουλιά, del disco Chants des Akrites. Son trece versos cantados en trece minutos (¡trece!) como cuando no había ninguna prisa y los oyentes tenían tiempo para sentir sin medida.

Portada del vinilo LP Grèce. Musique populaire de tradition orale. Chants des Akrites (VIIIe au XIIIe siècle)

Aquí se escucha completo, y en el sitio oficial de la cantante está su letra. Lo traduzco a manera de homenaje y recordatorio, con intención de no perderlo nunca más de vista (¿ni de oído?). Como es griego bizantino, algo habré entendido mal, así que agraceré correcciones.

– Tώρα τα πουλιά, τώρα τα χελιδόνια,
τώρα οι πέρδικες συχνολαλούν και λένε.
Ξύπνα, αφέντη μου, ξύπνα, καλέ μ’ αφέντη,
ξύπνα, αγκάλιασε, κορμί κυπαρισσένιο
κι άσπρονε λαιμό, βυζάκια σαν λεμόνια,
σαν το κρύο νερό πο ’ρχεται από τα χιόνια.
– Ας με, λυγερή, λίγον ύπνο να πάρω
γιατί αφέντης μου στη βάρδια μ’ έχει απόψε
για να σκοτωθώ ή σκλάβο να με πάρουν.
Mα ’δωσ’ ο Θεός κι η Παναγιά η παρθένα
και ξεσπάθωσα το διμισκί σπαθί μου,
χίλιους έκοψα, χίλιους σκλάβους επήρα,
κι ένας μου ’φυγε και κείνος λαβωμένος.

— Ya los pájaros, ya las golondrinas,
ya las perdices conversan y hablan.
Despierta, mi señor, despierta, hermoso señor mío.
Despierta, abrázame, cuerpo de ciprés
y garganta blanca, pechitos como limones,
como agua fría que sale de la nieve.
— Déjame, flaca, que duerma un poco,
porque mi señor esta noche pasada me mandó
a ser muerto o a que me hicieran esclavo.
Pero Dios y la Santísima Virgen velaron por mí,
y desenvainé mi espada damascena,
ensarté a miles e hice miles de esclavos;
solo uno se me escapó e iba atado.

Domna Samiou. Grèce. Musique populaire de tradition orale. Chants des Akrites (VIIIe au XIIIe siècle). LP. Ocora, 1986. Voz: Domna Samíu. Flauta: Jaralambos Yannópulos. Laúd: Macíos Venduris.

Artículos relacionados

Comentarios

  1. Elena

    να σκοτωθώ “a que me maten”. Gracias por compartirlo.

  2. pómpilo

    Gracias, Elena. Tienes razón, pero por consecutio temporum tendría que ser «a que me mataran», y me da que rompe el ritmo, que suena más rotundo con el falso arcaísmo de «a ser muerto». ¿Has visto qué piropos tan deliciosos se dedican? Me dicen a mí «pechitos como limones» y me estupefacto. «Flaca», le llama el otro, qué lindo. :)

  3. María

    Muy buena la traducción, gracias. Solo alguna puntualización: en lugar de “porque mi señor esta noche pasada me mandó a ser muerto o a que me hicieran esclavo” yo pondría, “porque mi señor me tiene esta noche de guardia, para que me maten o me hagan esclavo”, ya que απόψε se refiere a la noche en curso, no a la pasada. En cuanto a λυγερή, tiene un matiz que no refleja bien lo de “flaca”, en mi modesta opinión. Significa más bien “grácil, esbelta”. Se suele usar como piropo en muchas canciones y poemas. A no ser que en castellano, después de la canción de Jarabe de Palo, haya cambiado de significado.

Escribe debajo tu comentario. Los campos marcados con * son obligatorios. Tienes que previsualizar tu comentario antes de enviarlo definitivamente.

← Anteriores Posteriores →