Ὅσον ζῇς, φαίνου…

· Categoría · Comentarios: Ninguno  

Reza el epitafio de Sícilo del siglo I d.C.:

Ὅσον ζῇς, φαίνου,
μηδὲν ὅλως σὺ λυποῦ·
πρὸς ὀλίγον ἐστὶ τὸ ζῆν,
τὸ τέλος ὁ xρόνος ἀπαιτεῖ.

Mientras vivas, brilla,
no sufras por nada en absoluto.
La vida dura poco,
el tiempo reclama su tributo.

Texto del epitafio de Sícilo

Y aquí se puede oír cantado por Marcus Harvey (también se puede descargar):

Artículos relacionados

Comentarios

Actualmente no hay comentarios a este artículo.

Escribe debajo tu comentario. Los campos marcados con * son obligatorios. Tienes que previsualizar tu comentario antes de enviarlo definitivamente.

← Anteriores Posteriores →